ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ЛОКАЛА У УЛИЦАМА ЦАРА ЛАЗАРА И ЦАРА ДУШАНА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ: ЛОКАЛ Л-3  У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА 53 и ЛОКАЛ У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА 61 Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује О Г Л А С о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следећих непокретности: I Пословни простор: *Локал Л-3, у Улици цара Душана бр. 53, површине 38,27 м2, по цени од 22.500,оо […]

Прочитај више