ОГЛАС О ИЗДАВАЊУ ГАРАЖЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ИЗДАЈЕ ГАРАЖУ У УЛИЦИ ТАНАСКА РАЈИЋА Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево објављује ОГЛАС о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности: ГАРАЖНИ ПРОСТОР: ГАРАЖА број 2, у Улици Танаска Рајића број 13, у Краљеву, површине 14,оо квм по почетној висини месечне закупнине од 2.800,оо динара, са урачунатим порезом на […]

Прочитај више