Прочитај више

ГРАДСКО СТАМБЕНО, ДОМАЋИНСКИ ГАЗДУЈЕ И УПРАВЉА НЕПОКРЕТНОСТИМА

ПОВОДОМ ИЗРЕЧЕНИХ НЕОСНОВАНИХ ОПТУЖБИ НА РАД ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ДАЈЕМО СЛЕДЕЋЕ САОПШТЕЊЕ У вези са неусвајањем Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, на седници Градског већа одржаној 18. децембра, са образложењем председника Градског већа да у овом јавном предузећу постоје незаконитости у раду ЈП „Градско стамбено“ издаје следеће саопштење: У […]

Прочитај више
Прочитај више

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА У ЗАКУП ЈАВНИ ПОЗИВ за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа I  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лица […]

Прочитај више