РАДНО ВРЕМЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, РАДНО ВРЕМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО, БИЋЕ ОД 07:00 ДО 13:00 САТИ На однову члана 48. Статута Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, у условима ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса КОВИД-19, извршни директор Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево доноси следећу О Д Л У К У 1. Радно време Јавног предузећа „ГРАДСКО […]

Прочитај више