Прочитај више

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ Извештај независног ревизора, о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево. Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ – ДСТ Ревизија“ доо из Београда, извршило је ревизију и направило ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ. Комплетан извештај можете погледати на следећм линку GSKV […]

Прочитај више
Прочитај више

АКЦИОНИ ПЛАН ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА

СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДУЗЕЋУ ЋЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА И ПРИМЉЕНИХ НАЛОГА НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА, ПРЕДУЗИМАТИ АКТИВНОСТИ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УПУЋЕНИХ МЕРА, ПРЕПОРУКА И НАЛОГА На основу Закључка бр. 2-5/20-Х1 донетог 13.03.2020. године од стране Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева доносе се Мере за спречавање настанка и ширење инфекције изазване корона […]

Прочитај више