Прочитај више

КОНКУРС ЗА АРХИВАРА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са  чл. 3., чл. 4. и чл 5. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/3-1 од 11.10.2019.године , расписује: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1. Јавни […]

Прочитај више
Прочитај више

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп је дана 25. маја 2020. године сачинила Предлог листе реда првенства за доделу стана у непрофитни закуп. Предлог листе и правну поуку објављујемо у прилогу. GSKV Предлог листе реда првенства 26 maj 2020 1 […]

Прочитај више