АКЦИОНИ ПЛАН ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА

СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДУЗЕЋУ ЋЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА И ПРИМЉЕНИХ НАЛОГА НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА, ПРЕДУЗИМАТИ АКТИВНОСТИ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УПУЋЕНИХ МЕРА, ПРЕПОРУКА И НАЛОГА На основу Закључка бр. 2-5/20-Х1 донетог 13.03.2020. године од стране Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева доносе се Мере за спречавање настанка и ширење инфекције изазване корона […]

Прочитај више