ИЗДАВАЊЕ СТАНА У ПРВОМАЈСКОЈ 58

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лице или  лице са члановима свог породичног домаћинства, уколико: 1. је лице и […]

Прочитај више