КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, покреће поступак спровођења Јавног конкурса ради заснивања радног односа у Предузећу за радно место: Самостални стручни сарадник за управљање пројектима, а у циљу закључења уговора о раду на неодређено време. Услови: –  кандидат мора имати високо образовање – […]

Прочитај више