Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ СТАНА 35 КВМ, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У  НЕПРОФИТНИ ЗАКУП, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49, ПОВРШИНЕ 35 КВМ Ј А В Н И      П О З И В за давање  стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа. Стан се налази у стамбеном објекту у Улици првомајској бр.49 , у Краљеву, […]

Прочитај више
Прочитај више

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ОГЛАСА

ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева је дана 14.04.2021. године донела следећу О Д Л У К У Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града […]

Прочитај више