Прочитај више

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА

РЕЗУЛТАТИ ИНТЕРНОГ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, ЗА РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево у поступку запошљавања у предузећу, на следећем линку објављује резултате тестирања на интерном конкурсу за радно место: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА GSKV Обавештење-резултати тестирања 21 jul 2022    

Прочитај више
Прочитај више

ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

Термин тестирања кандидата пријављених на интерни конкурс Конкурсна комисија Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, обавештава да ће се тестирање кандидата пријављених на интерни конкурс за радно место Референт за послове пројектовања и надзора, одржати у просторијама предузећа, у четвртак 21. јула 2022. године у 13.00 сати. Комплетан текст обавештења је на следећем линку: GSKV Tesтiranje […]

Прочитај више
Прочитај више

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ЗА РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево у поступку запошљавања у предузећу, расписује ИНТЕРНИ КОНКУРС за заснивање радног односа на одређено време у трајању од 2 (две) године , за радно место: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА. Комплетан […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево на основу Одлуке Града Краљева о бесповратном суфинансирању  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА за подношење понуда за ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА на реализацији пројекта инвестиционог одржавања, односно унапређења својстава СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ. СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЦАРА ДУШАНА 83 GSKV […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: Пословни простор: 1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 РСД без […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева. Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, […]

Прочитај више
Прочитај више

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, именовало је Милицу Остраћанин, дипломираног правника, као Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. GSKV lice za informacije od javnog značaja

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује     ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних […]

Прочитај више
Прочитај више

КОМИСИЈА ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА ПОТРОШАЧА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, формирало је Комисију за решавање рекламација потрошача корисника услуга. Комисија ради у саставу: – Драгана Симовић, мастер менаџер, председник – Мирјана Лишанин Гостиљац, члан – Зоран Николић, председник удружења потрошача Крагујевац GSKV Решење Комисија за рекламације

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ И ПОЗИВ НА РАЗГОВОР Конкурсна комисија Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево објављује обавештење и позив на развовор – интервју, за радно место Шеф рачуноводства. GSKV Obaveštenje testiranje šef računovodstva

Прочитај више