Прочитај више

ОДГОВОРИ УДРУЖЕЊУ „ЕКСКЛУЗИВНО ОТКРИЋЕ“

ОДГОВОРИ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ТРАЖИОЦУ ИНФОРМАЦИЈА УДРУЖЕЊУ „ЕКСКЛУЗИВНО ОТКРИЋЕ“ ИЗ ЛЕСКОВЦА Јавном предузећу „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, електронском поштом 21. маја обратило се удружење грађана „Ексклузивно откриће“ из Лесковца са 10 (десет) захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Одговори по Захтевима који су заведени у деловодник 2. јуна под бројевима […]

Прочитај више
Прочитај више

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп је дана 25. маја 2020. године сачинила Предлог листе реда првенства за доделу стана у непрофитни закуп. Предлог листе и правну поуку објављујемо у прилогу. GSKV Предлог листе реда првенства 26 maj 2020 1 […]

Прочитај више
Прочитај више

IN MEMORIAM – ЗОРАН ЂУРОВИЋ

ИЗНЕНАДА ЈЕ ПРЕМИНУО НАШ КОЛЕГА ЗОРАН ЂУРОВИЋ (54), ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНЕ У недељу, 10. маја 2020. године, је изненада у 54. години после тешке болести преминуо наш колега Зоран Ђуровић. Зоран Ђуровић је рођен у Сирчи 03.01.1967. године. Основну и средњу школу је завршио у Краљеву, а 1994. године дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета […]

Прочитај више
Прочитај више

НОВЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ВИРУСА

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА „COVID-19“ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО 1. Налаже се појачана и редовна лична хигијена запослених и корисника просторија Предузећа: – Дезинфекција обуће при уласку у Управну зграду, – Што чешће прање руку сапуном и топлом водом, – Не додиривање очију, уста и носа неопраним рукама, – Не […]

Прочитај више
Прочитај више

ПОЧЕЛА СА РАДОМ ШАЛТЕР САЛА

ШАЛТЕР СЛУЖБА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ПОЧЕЛА СА РАДОМ Шалтер служба Јавног предузећа ,,Градско стамбено“ Краљево, након прекида рада због пандемије вируса корона, поново је почела са радом. Радно време ће бити радним данима од 07:00 до 13:00 сати.

Прочитај више
Прочитај више

РАДНО ВРЕМЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, РАДНО ВРЕМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО, БИЋЕ ОД 07:00 ДО 13:00 САТИ На однову члана 48. Статута Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, у условима ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса КОВИД-19, извршни директор Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево доноси следећу О Д Л У К У 1. Радно време Јавног предузећа „ГРАДСКО […]

Прочитај више
Прочитај више

MEPE ЗА СПРЕЧАВАЊЕ HACTAHKA И ШИРЕЊА ВИРУСА

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ДОНОСИ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИСУРА „COVID-19“   На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од стране Председника Републике, Александра Вучића, председника Народне скупштине, Maje Гојковиh и председника Владе, Ане Брнабић, објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 29 од 15.03.2020. […]

Прочитај више
Прочитај више

АКЦИОНИ ПЛАН ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА

СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДУЗЕЋУ ЋЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА И ПРИМЉЕНИХ НАЛОГА НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА, ПРЕДУЗИМАТИ АКТИВНОСТИ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УПУЋЕНИХ МЕРА, ПРЕПОРУКА И НАЛОГА На основу Закључка бр. 2-5/20-Х1 донетог 13.03.2020. године од стране Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева доносе се Мере за спречавање настанка и ширење инфекције изазване корона […]

Прочитај више
Прочитај више

СПРЕЧИМО ШИРЕЊЕ ВИРУСА!

АПЕЛ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА „ГРАДСКОГ СТАМБЕНОГ“ – НЕ ДОЛАЗИТЕ ЛИЧНО, СПРЕЧИМО ШИРЕЊЕ ВИРУСА! Поштовани корисници, у жељи да смањимо ризик од ширења вируса CORONA-19, ради заштите Вашег,  као и здравља наших запослених, молимо Вас да максимално избегавате личне доласке у просторије нашег Предузаћа у периоду док траје ванредно стање на територији Републике Србије. Опште захтеве упутите […]

Прочитај више
Прочитај више

ГРАДСКО СТАМБЕНО, ДОМАЋИНСКИ ГАЗДУЈЕ И УПРАВЉА НЕПОКРЕТНОСТИМА

ПОВОДОМ ИЗРЕЧЕНИХ НЕОСНОВАНИХ ОПТУЖБИ НА РАД ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ДАЈЕМО СЛЕДЕЋЕ САОПШТЕЊЕ У вези са неусвајањем Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, на седници Градског већа одржаној 18. децембра, са образложењем председника Градског већа да у овом јавном предузећу постоје незаконитости у раду ЈП „Градско стамбено“ издаје следеће саопштење: У […]

Прочитај више