Прочитај више

ПОЧЕЛА СА РАДОМ ШАЛТЕР САЛА

ШАЛТЕР СЛУЖБА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ПОЧЕЛА СА РАДОМ Шалтер служба Јавног предузећа ,,Градско стамбено“ Краљево, након прекида рада због пандемије вируса корона, поново је почела са радом. Радно време ће бити радним данима од 07:00 до 13:00 сати.

Прочитај више
Прочитај више

РАДНО ВРЕМЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, РАДНО ВРЕМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО, БИЋЕ ОД 07:00 ДО 13:00 САТИ На однову члана 48. Статута Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, у условима ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса КОВИД-19, извршни директор Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево доноси следећу О Д Л У К У 1. Радно време Јавног предузећа „ГРАДСКО […]

Прочитај више
Прочитај више

MEPE ЗА СПРЕЧАВАЊЕ HACTAHKA И ШИРЕЊА ВИРУСА

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ДОНОСИ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИСУРА „COVID-19“   На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од стране Председника Републике, Александра Вучића, председника Народне скупштине, Maje Гојковиh и председника Владе, Ане Брнабић, објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 29 од 15.03.2020. […]

Прочитај више
Прочитај више

АКЦИОНИ ПЛАН ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА

СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДУЗЕЋУ ЋЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА И ПРИМЉЕНИХ НАЛОГА НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА, ПРЕДУЗИМАТИ АКТИВНОСТИ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УПУЋЕНИХ МЕРА, ПРЕПОРУКА И НАЛОГА На основу Закључка бр. 2-5/20-Х1 донетог 13.03.2020. године од стране Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева доносе се Мере за спречавање настанка и ширење инфекције изазване корона […]

Прочитај више
Прочитај више

СПРЕЧИМО ШИРЕЊЕ ВИРУСА!

АПЕЛ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА „ГРАДСКОГ СТАМБЕНОГ“ – НЕ ДОЛАЗИТЕ ЛИЧНО, СПРЕЧИМО ШИРЕЊЕ ВИРУСА! Поштовани корисници, у жељи да смањимо ризик од ширења вируса CORONA-19, ради заштите Вашег,  као и здравља наших запослених, молимо Вас да максимално избегавате личне доласке у просторије нашег Предузаћа у периоду док траје ванредно стање на територији Републике Србије. Опште захтеве упутите […]

Прочитај више
Прочитај више

ГРАДСКО СТАМБЕНО, ДОМАЋИНСКИ ГАЗДУЈЕ И УПРАВЉА НЕПОКРЕТНОСТИМА

ПОВОДОМ ИЗРЕЧЕНИХ НЕОСНОВАНИХ ОПТУЖБИ НА РАД ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ДАЈЕМО СЛЕДЕЋЕ САОПШТЕЊЕ У вези са неусвајањем Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, на седници Градског већа одржаној 18. децембра, са образложењем председника Градског већа да у овом јавном предузећу постоје незаконитости у раду ЈП „Градско стамбено“ издаје следеће саопштење: У […]

Прочитај више
Прочитај више

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА У ЗАКУП ЈАВНИ ПОЗИВ за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа I  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лица […]

Прочитај више
Прочитај више

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ ЛОКАЛ У УЛИЦИ ТОМИСЛАВА АНДРИЋА ЏИГИЈА

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА ПОВРШИНЕ 78,78 квм, У УЛИЦИ ТОМИСЛАВА АНДРИЋА ЏИГИЈА Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује ОГЛАС о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности: I Пословни простор: Локал у Улици Томислава Андрића Џигија бр.25 означен као Л-19, укупне површине 78,78 м² (подрум 25,10 м²,приземље 27,22 м² и спрат 26,46 м²), по […]

Прочитај више
Прочитај више

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ПРОЈЕКТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЕАЛИЗОВАНИ ПРВИ ПРОЈЕКТИ ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА ПО УГОВОРИМА ГРАДА СА СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА Од 15. августа, када су стамбене заједнице стекле услове да закључе уговоре са извођачима радова , након објављеног јавног позива на сајту града Краљева, па до 15. новембра, значи у периоду од три месеца, од 9 (девет) стамбених заједница колико […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ВАН РАДНОГ  ОДНОСА Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са чланом 22. и чланом 23. Правилника о ангажовању лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН […]

Прочитај више