Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: 1. Пословни […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ Извештај независног ревизора, о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево. Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ – ДСТ Ревизија“ доо из Београда, извршило је ревизију и направило ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ. Комплетан извештај можете погледати на следећм линку GSKV […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ СТАНА У ПРВОМАЈСКОЈ 58

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лице или  лице са члановима свог породичног домаћинства, уколико: 1. је лице и […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА АРХИВАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИДАТА ЗА РАДНО МЕСТО АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 2273 од 17.10.2019. године, у складу са  чланом 10. став 2. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр. 2068/3-1 од 11.10.2019. године објављује  следеће ОБАВЕШТЕЊЕ:  […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА АРХИВАРА – ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ТЕСТИРАЊА КАНДИДАТА ЗА РАДНО МЕСТО АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево ОБАВЕШТАВА да ће тестирање кандидата који су благовремено поднели потпуне пријаве на Јавни конкурс за заснивање радног односа на одређено време за радно место АРХИВАР АДМИНИСТРАТОР, бити одржано 14. јула 2020. године у […]

Прочитај више
Прочитај више

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА ,,Covid – 19“ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ГРАДСКО СТАМБЕНО“, КРАЉЕВО На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Краљева од стране Градоначелника, др Предрага Терзића, почев од 05.07.2020. године у 7,00 сати, услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести ,,Covid-19“, а сходно члану 9а Уредбе о […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА АРХИВАРА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са  чл. 3., чл. 4. и чл 5. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/3-1 од 11.10.2019.године , расписује: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1. Јавни […]

Прочитај више
Прочитај више

ОДГОВОРИ УДРУЖЕЊУ „ЕКСКЛУЗИВНО ОТКРИЋЕ“

ОДГОВОРИ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ТРАЖИОЦУ ИНФОРМАЦИЈА УДРУЖЕЊУ „ЕКСКЛУЗИВНО ОТКРИЋЕ“ ИЗ ЛЕСКОВЦА Јавном предузећу „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, електронском поштом 21. маја обратило се удружење грађана „Ексклузивно откриће“ из Лесковца са 10 (десет) захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Одговори по Захтевима који су заведени у деловодник 2. јуна под бројевима […]

Прочитај више
Прочитај више

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп је дана 25. маја 2020. године сачинила Предлог листе реда првенства за доделу стана у непрофитни закуп. Предлог листе и правну поуку објављујемо у прилогу. GSKV Предлог листе реда првенства 26 maj 2020 1 […]

Прочитај више
Прочитај више

IN MEMORIAM – ЗОРАН ЂУРОВИЋ

ИЗНЕНАДА ЈЕ ПРЕМИНУО НАШ КОЛЕГА ЗОРАН ЂУРОВИЋ (54), ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНЕ У недељу, 10. маја 2020. године, је изненада у 54. години после тешке болести преминуо наш колега Зоран Ђуровић. Зоран Ђуровић је рођен у Сирчи 03.01.1967. године. Основну и средњу школу је завршио у Краљеву, а 1994. године дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета […]

Прочитај више