Прочитај више

ЈАВНИ ОГЛАС ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА  Ј А В Н И  О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп ЛОКАЛА И ГАРАЖА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: 1. Пословни простор: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 […]

Прочитај више
Прочитај више

ОЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева  Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне  просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: Пословни простор: 1. Пословни […]

Прочитај више
Прочитај више

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋ

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ У Телу здравље, у души мир, у мислима радост, у раду успех! Желимо Вам пуно успеха, како на пословном, тако и на приватном плану! Срећна Нова 2021. година Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: 1. Пословни […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ Извештај независног ревизора, о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево. Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ – ДСТ Ревизија“ доо из Београда, извршило је ревизију и направило ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ. Комплетан извештај можете погледати на следећм линку GSKV […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ СТАНА У ПРВОМАЈСКОЈ 58

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лице или  лице са члановима свог породичног домаћинства, уколико: 1. је лице и […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА АРХИВАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИДАТА ЗА РАДНО МЕСТО АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 2273 од 17.10.2019. године, у складу са  чланом 10. став 2. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр. 2068/3-1 од 11.10.2019. године објављује  следеће ОБАВЕШТЕЊЕ:  […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА АРХИВАРА – ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ТЕСТИРАЊА КАНДИДАТА ЗА РАДНО МЕСТО АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево ОБАВЕШТАВА да ће тестирање кандидата који су благовремено поднели потпуне пријаве на Јавни конкурс за заснивање радног односа на одређено време за радно место АРХИВАР АДМИНИСТРАТОР, бити одржано 14. јула 2020. године у […]

Прочитај више
Прочитај више

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА ,,Covid – 19“ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ГРАДСКО СТАМБЕНО“, КРАЉЕВО На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Краљева од стране Градоначелника, др Предрага Терзића, почев од 05.07.2020. године у 7,00 сати, услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести ,,Covid-19“, а сходно члану 9а Уредбе о […]

Прочитај више