Прочитај више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СУДСКИ ВЕШТАК

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У  поступку  ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево,  комисија је донела одлуку  за Уговор о делу чији  су предмет  послови процене тржишне вредности непокретности којима располаже Јавно предузеће “Градско стамбено“, Краљево, у складу са међународним стандардима финансијског извештавања. Комплетан текст одлуке налази се на следећем линку […]

Прочитај више
Прочитај више

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – СУДСКИ ВЕШТАК

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОДНОСИОЦА  ПРИЈАВЕ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа, у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, сачинила је референтну листу која је на следећем линку: GSKV UGOVOR O DELU – REFERENTNA LISTA 24 jun 2021 Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА СУДСКОГ ВЕШТАКА – ТРЕЋИ ПОЗИВ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа – дипломираног […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОГЛАШАВА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА  ( НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА) Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе: 1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од […]

Прочитај више
Прочитај више

ПОНОВНИ ОГЛАС ЗА СУДСКОГ ВЕШТАКА АРХИТЕКТУ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ – СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ   Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК КОНКУРСА

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЕСТО РЕФЕРЕНТ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И МАРКЕТИНГ Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево доноси ОДЛУКУ о обустави поступка о спровођењу Јавног конкурса ради заснивања радног односа у Предузећу за радно место: Референт за управљање некретнинама и маркетинг, који је у циљу закључења уговора о раду на неодређено време, објављен […]

Прочитај више
Прочитај више

ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ – СУДСКИ ВЕШТАК, ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, Улица цара Лазара бр 84а, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у […]

Прочитај више
Прочитај више

ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ТЕСТИРАЊА КАНДИДАТА Конкурсна комисија објављује ОБАВЕШТЕЊЕ  о тестирању кандидата пријављених на конкурс за радно место Референт за управљање некретнинама и маркетинг Тестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на неодређено време за радно место: Референт за управљање некретнинама и маркетинг биће одржано дана […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ТРАЖИ РЕФЕРЕНТА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И МАРКЕТИНГ Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1. Јавни конкурс се расписује ради заснивања радног односа на неодређено време за радно место : Референт за управљање некретнинама и маркетинг, а у циљу закључења уговора о […]

Прочитај више