Прочитај више

ГРАДСКО СТАМБЕНО У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Ј.П. „Градско стамбено“, у сусрет новом Закону о становању и одржавању стамбених зграда који је у процедури доношења, а који садржи доста новина и уређује ову области, нуди суграђанима услуге на припреми и реализацији радова на текућем и инвестиционом одржавању заједничких делова и простора у зградама колективног становања.

Прочитај више
Прочитај више

VI РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

На седници Скупштине града Краљева одржаној 30. септембра и 03. октобра 2016. године, усвојен је Извештај о раду и финансијском пословању са извештајем ревизора за Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција“ Краљево, за 2015. годину.

Прочитај више
Прочитај више

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА ВРТИЋА „МЛАДОСТ“

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево ангажовано је за вршење стручно-техничког надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта вртића „Младост“ у Краљеву.

Прочитај више
Прочитај више

РЕДОВНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

Берановац – У склопу реализације усвојеног плана и програма пословања за 2016. годину, одрађена је редовна дезинсекција и дератизација у објектима за социјално становање на Берановцу у ул. Првомајској 37-53.

Прочитај више