Прочитај више

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА

Конкурс за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање у улици Зеке Николајевића 2Б у Краљеву.

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП

Конкурсна за давање стана за социјално становање у закуп, на одређено време и то на период од три године.

Прочитај више