Прочитај више

ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавнбо предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објаљује ЈАВНИ ОГЛАС  о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОГЛАШАВА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА  ( НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА) Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе: 1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од […]

Прочитај више
Прочитај више

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНA

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНA У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП На основу члана 8. став 1 Одлуке о располагању становима у својини града Краљева који се додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града Краљева“ број 6/18 и 27/18), а у вези Јавног позива за давање стана у јавној својини града Краљева […]

Прочитај више
Прочитај више

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ОГЛАСА

ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева је дана 14.04.2021. године донела следећу О Д Л У К У Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ГРАД КРАЉЕВО ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ГАРАЖЕ Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево објављује ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ОГЛАС ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА  Ј А В Н И  О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп ЛОКАЛА И ГАРАЖА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: 1. Пословни простор: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 […]

Прочитај више