Извештај о реализацији програма пословања I квартал