ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИДАТА

  • Version
  • Download 0
  • File Size 24.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 30.12.2021.
  • Last Updated 30.12.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИДАТА

Тестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на одређено време за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022. године

Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 2438 од 14.12.2021. године , објављује  следеће ОБАВЕШТЕЊЕ:
Тестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на одређено време за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022.године, са почетком у 10,00 часова, у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара бр.84а, у Краљеву. Трајање тестирања је ограничено на 90 минута.

Комплетан текст је на следећем линку

GSKV JAVNI KONKURS OBAVEŠTENJE-ŠEF RAČUNOVODSTVA

 

 

 

Области провере за припрему кандидата за тестирање :

 

- рачуноводство, чији је правни извор Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.73/2019);

 

- заштита потрошача, чији је правни извор Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр.62/2014 и бр.6/2016-др.закон);

 

- заштита података о личности,  чији је правни извор Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18);

 

- комуналне делатности, чији је правни извор Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)

 

- канцеларијско пословање, чији су правни извори Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Сл.гласник РС” бр.80/92, бр.45/2016 и 98/2016.) и Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања (“Сл.гласник РС” бр.41/93);

 

-  програми за обраду података   ЕXEL и WORD.

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА  КОМИСИЈА

 

  1. ________________________

 

  1. ________________________

 

  1. ________________________