ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, бр. 14/2015 и бр.68/2015) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево.

12.07.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

20.06.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

30.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ЧИШЋЕЊЕ ВИШЕСПРАТНИХ ЗГРАДА

14.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

22.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

13.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

05.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА

25.10.2017.

ЈАВНА НАБАВКА

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

07.05.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

ГОРИВО

07.05.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

07.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

ПАРТЕРНО ЗЕКЕ НИКОЛАЈЕВИЋА 2Б

[download id=“34,35,36,37″]

07.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

ФАСАДА ЗЕКЕ НИКОЛАЈЕВИЋА 2Б

[download id=“31,32,33″]

17.03.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

[download id=“27,28,29,30″]