ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља и заступа

Драгана Бикић, дипл.инж.арх.

Драгана Бикић, дипл.инж.арх.

Директор

  Биографија

  Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља једниствену радну целину коју чине три сектора:

  НАДЗОРНИ ОДБОР

  Ненад Нерић дипл. грађ. инж.

  Ненад Нерић дипл. грађ. инж.

  председник

   Биографија
   Божидар Савић дипл. екон.

   Божидар Савић дипл. екон.

   Члан

    Биографија
    Сања Филиповић Ћук, дипл. економиста

    Сања Филиповић Ћук, дипл. економиста

    Члан

     Биографија

     СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

     ПРЕМА КВАЛИФИКАЦИЈИ

     • ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
     • ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
     • СРЕДЊА СТУЧНА СПРЕМА
     • НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА

     ПРЕМА ПОЛУ

     • ЖЕНЕ
     • МУШКАРЦИ