ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља и заступа

Милимир Сворцан, дипломирани правник

Милимир Сворцан, дипломирани правник

Вршилац дужности директора

  Биографија
  Саша Контић, мастер економиста

  Саша Контић, мастер економиста

  Извршни директор

   Биографија

   Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља јединствену радну целину коју чине три сектора:

   НАДЗОРНИ ОДБОР

   Ненад Нерић дипл. грађ. инж.

   Ненад Нерић дипл. грађ. инж.

   председник

    Биографија
    Божидар Савић дипл. екон.

    Божидар Савић дипл. екон.

    Члан

     Биографија
     Сања Филиповић Ћук, дипл. економиста

     Сања Филиповић Ћук, дипл. економиста

     Члан

      Биографија

      СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

      ПРЕМА КВАЛИФИКАЦИЈИ

      • ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
      • ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
      • СРЕДЊА СТУЧНА СПРЕМА
      • НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА

      ПРЕМА ПОЛУ

      • ЖЕНЕ
      • МУШКАРЦИ