СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ

Послове везане за давање станова у закуп, наплату закупнине као и послове инвестиционог одржавања станова за социјално становање обавља Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, а на основу уговора о преносу права управљања који је потписан са градом Краљевом.

Станови за социјално становање дају се у закуп на основу расписаног конкурса. Одлуку о расписвању конкурса доноси Надзорни одбор Предузећа. На конкурсу могу учествовати лица која на подручју Републике Србије немају у власништву стан или породичну кућу. На конкурсу за закуп станова могу учествовати искључиво породична домаћинства, која остварују месечна примања.

Станови се дају у закуп на одређено време, на период од 3 године.