ОБНОВЉИВИ ФОНД ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА У КРАЉЕВУ

Споразумом о сарадњи између УН-ХАБИТАТА-а и ЈП „ОСА“ Краљево Реф.Но.АДДЕНДУМ АоЦ Краљево 07/08, потписаним 15. јануара 2009. године, формиран је фонд за одржавање зграда у Краљеву.

Из обновљивог фонда опредељују се средства корисницима (скупштинама станара) за одржавање вишепородичних зграда. Иста се враћају у периоду од 12 месеци, након чега се опредељују следећим корисницима.

Као резултат обављених активности у оквиру обновљивог фонда, ЈП „ОСА“ Краљево је протеклих година закључила мноштво уговора везаних за различите врсте радова на одржавању зграда и то:

ОБЈЕКАТ

ГОДИНА

РАДОВИ

Војводе Путника 29 k-2
Зелена Гора 24
Војводе Путника 9
Доситејева 176
Војводе Степе 29/1 I 29/2
Војводе Степе 25/2 I 27/1
Зелена Гора 41
Југ Богданова 67/3
Југ Богданова 67/2
Хероја Маричића 107 улаз 1

2009
2010
2010
2009
2011
2011
2012
2012
2012
2013

Поправка лифта
Поправка лифта
Поправка равног крова
Поправка лифта
Подстаница за грејање
Подстаница за грејање
Замена спољне столарије
Поправка равног крова
Поправка равног крова
Санација равног крова