E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Ј.П. Градско стамбено обавља послове давања у закуп комерцијалних, непрофитних и јавних некретнина, њихово управљање и одржавање ради заштите живота и имовине. Такође, израђује локалну стамбену стратегију, програме и планове за њењу реализацију, врши инжењеринг за изградњу и пружа правне, стручне и административно-техничке услуге у области јавне својине и становања.

Министарство привреде

Министарство привреде

Пројекат урбане регенерације

Пројекат урбане регенерације

Град Краљево

Град Краљево

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Градско стамбено Краљево

Градско стамбено Краљево

KRALJEVO Vreme
Ј.П. Градско стамбено Краљево