ИНТЕРНИ КОНКУРС

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ЗА РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево у поступку запошљавања у предузећу, расписује ИНТЕРНИ КОНКУРС за заснивање радног односа на одређено време у трајању од 2 (две) године , за радно место: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА. Комплетан […]

Прочитај више