Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА прикупљање пријава за формирање референтне листе – дипломираног економисте са посебном дипломом о стеченом стручном звању – овлашћени рачуновођа и сертификатом о стручном усавршавању у области интерне ревизије директних […]

Прочитај више
Прочитај више

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА

РЕЗУЛТАТИ ИНТЕРНОГ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, ЗА РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево у поступку запошљавања у предузећу, на следећем линку објављује резултате тестирања на интерном конкурсу за радно место: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА GSKV Обавештење-резултати тестирања 21 jul 2022    

Прочитај више