E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ИЗДАВАЊЕ СТАНА – НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ИЗДАЈЕ СТАН У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп  је донела Одлуку о покретању поступка расподеле стамбене подршке под условима непрофитног закупа бр.89-1/1/2023 од 31.01.2023.године, на основу које се објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за давање  стана у јавној својини града Краљева у закуп  под условима непрофитног закупа, у Улици Зеке Николајевића 2Б, у Краљеву, површине 43,50 квм.

Комплетан текст огласа налази се на следећем линку:

03.02.2023. GSKV-JAVNI-POZIV-NEPROFITNI-ZAKUP-PRATECA-DOKUMENTACIJA-feb-2023

СТАМБЕНА КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ СТАНОВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Ј.П. Градско стамбено Краљево