E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ПРВА ТВ – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО СПРОВОДИ НАДЗОР РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ НА БЕРАНОВЦУ И У РИБНИЦИ

Ј.П. Градско стамбено Краљево