50.000 ДИНАРА КАЗНА, ЗА ВЛАСНИКЕ СТАНОВА У ЗГРАДИ КОЈА НИЈЕ ИЗАБРАЛА УПРАВНИКА

УТВРЂЕНИ МИНИМАЛНИ ИЗНОСИ ТРОШКОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Градско веће донело одлуке од утврђивању минималних износа које ће власници станова, локала и гаража морати да издвајају за текуће, инвестиционо одржавање и професионалне управнике.

Доношењем одлука о утврђивању минималног износа трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде, инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, кућном реду, али и о минималном износу накнаде за принудно постављеног професионалног управника, на територији Града Краљева Закон о становању и одржавању зграда , који је ступио на снагу прошле године, коначно може да се примењује у целини.

Закон је предвидео да локалне самоуправе, треба да донесу низ одлука из своје надлежности,  утврде минималне износе за текуће и инвестиционо одржавање, кућном реду али и изноз за услуге професионалног управника за оне стамбене заједнице које не буду изабрале управника волонтера из својих редова.

Власници станова и локала, у зградама без лифта, за текуће одржавање заједничких делова зграде мораће  убудуће месечно да издвајају у заједничку касу 270,оо динара, а у зградама са лифтом 350,оо динара. У питању су минимални износи, а уколико се договоре и реше да своју зграду доведу у ред у што краћем року, могу определити веће износе од прописаних.

Власници станова и локала у зградама без лифта за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде мораће да издвајају по квадратном метру стана од 3,01 до 7,54 динара у зависности од старости зграде односно у зградама са лифтом од 2,32 до 5,80 динара. Комплетан предлог ценовника објављујемо у наставку.

Власници станова који до сада (рок је истекао у децембру 2017. године) нису регистровали стамбену заједницу и изабрали управника волонтера из својих редова или вођење поверили професионалном управнику, могу ускоро очекивати контролу од стране комуналне полиције, плаћање казне од 50.000 динара и постављање принудног управника.

“Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево је потпуно спремно дочекало Закон и током 2017. године стамбеним заједницама које имају уговор са овим предузећем пружало је услуге текућег и инвестиционог одржавања и услуге своја два професионална управника. Број склопљених уговора се значајно увећао у 2018. години”, рекла је за Краљево Онлине Драгана Бикић, директорка Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево. Како са овим предузећем закључити уговор и остале додатне информације о свим активностима можете добити на телефон 036.332.200 и на порталу предузећа  www.gskv.rs

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О  УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О  УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О  УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА