АКЦИОНИ ПЛАН ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА

СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДУЗЕЋУ ЋЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА И ПРИМЉЕНИХ НАЛОГА НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА, ПРЕДУЗИМАТИ АКТИВНОСТИ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УПУЋЕНИХ МЕРА, ПРЕПОРУКА И НАЛОГА

На основу Закључка бр. 2-5/20-Х1 донетог 13.03.2020. године од стране Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева доносе се Мере за спречавање настанка и ширење инфекције изазване корона вирусом „Covid – 19″ код запослених и корисника услуга Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево и следећи:

А К Ц И О Н И     П Л А Н

Одмах по праглашењу ванреднoг стања, а најкасније почев од 18.03.2020 године:

1. Именује се Мирјана Лишанин-Гостиљац за коoрдинатора која ће бити задужена за пуну примену и спровођење мера по Предлогу Плана заштите и спасавања од епидемије – пандемије на нивоу Предузећа.

Одговорна лица за спровођење донетих мера и активности у случају појаве корона вируса у овом Предузећу су:
-Милoмир Сворцан, извршни директор
-Сања Филиповић Ђук
-Славица Петровић
-Иван Тановић.
-Мирјана Рајичић (мења је Вера Стојановић)

Одговорна лица за спровођење мера и активности на сузбијању корона вируса ће применом начела субординације и координације непосредно по усвајању Мера, препорука и налога, спроводити мере и препоруке за сузбијање корона вируса.

Сваки запослени у Предузећу ћe у оквиру својих надлежности и овлашћења, и примљених налога непосредног руководиоца, предузимати активности ради реализације упућених мера, препорука и налога.

2. Сви руководиоци сектора морају урадити предлог за упућивање радника на рад од куће сагледавајући неопходан број запослених који ће долазити на посао. Решења о раду од куће до краја ванредног стања обавезно уручити запосленима који спадају у ризичне групе. У канцеларијама не сме радити више од једног запосленог.

3. Обзиром да је ово Предузеће закључило 59 уговора о одржавању стамбених заједница, који обухватају 75 улаза, као и да се бави одржавањем 10 улаза у зградама на Берановцу и Рибници, то руководиоц Сектора за одржавање и управљање пројектима, мора да организује рад како би се испоштовале Мepe и препоруке надлежних органа, а да се истовремено одговори захтевима управника за одржавањем заједничких инсталација. И остали руководиоци морају да организују рад како би што мањи број запослених био у истом тренутку на радном месту, што значи да се примењује принцип „приправност од куће“.

4. Подизаће се ниво одржавања хигијене у просторијама Управне зграде, стамбених заједница које су послове одржавања повериле овом Предузећу и личне хигијене самих запослених. У складу са могућностима запосленима ставити на располагање заштитна средства (заштитне маске, рукавице, сапун, убрусе, средства за дезинфекцију и остала средства за одржавање хигијене).

5. Ради спречавање уноса и ширења овог обољења у Предузеће запослени у Предузећу су дужни да поступе на следећи начин:
Уколико су баравили у подручју где су актуелне епидемије корона вирусом „Covid – 19, или су били у контакту са особама код којих је потврђена инфекција или постављена сумња на инфекцију, или су посећивали здравствене установе у којима се лече оболели од корона вируса у циљу спречавања инфекције у Републици Србији, али и у циљу заштите сопственог здравља, дужни су да предузму следеће мере:
У наредних 14 дана да смање контакте са другим особама у домаћинству, у Предузећу или на јавним местима; Ако осете симптоме инфекције органа за дисање (повишена температура, кијавица, кашаљ, цурење из носа, отежано дисање или др.), одмах да ставе маску преко уста и носа, да појачају хигијену руку (прање топлом водом и сапуном), да избегавају контакте са другим особама, да користе марамицу када кијају или кашљу, и да позову телефоном епидемиолога Завода за јавно здравље Краљево. Уколико запослени имају симптоме и знаке болести потребно је да о томе обавесте органе Завода за јавно здравље Краљево на бројеве телефона 064.88.55.006 и 064.88.55.001 као и ово Предузеће на телефон 036.332.200.

Од епидемиолога ће да добију упутства о даљем поступку.

Б. Информисање запослених о актуелној епидемиалошкој ситуацији:

Преко огласне табле, званичне интернет странице Предузећа, званичне facebook странице или на други погодан начин биће обезбеђено континуирано информисање запослених у Предузећу о актуелној епидемиолошкој ситуацији корона вируса.

7. Сарадња са надлежним 3дравственим и епидемиолошким службама:
У циљу едукације Менаџмент Предузећа ћe, ако буде било тражено, омогућити запосленима да буду информисани и у уговореном термину добију информације о вирусу као и о мерама превенције и лечења.

У случају појаве било какве сумње на повећани број оболевања запослених од инфекција сличних грипу, обавестиће се надлежна здравствено епидемиолошка служба, уз поштовање свих препорука надлежних у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације.

Недељна или дневна евиденција о броју оболелих запослених по потреби достављаће се надлежним здравственим и епидемиолошким службама.

8. Забрањује се улаз у Управну зграду Предузећа свим незапосленима, осим у хитним случајевима, а по сагласности Извршног директора, Милимира Сворцана.

9. Сви запослени у Предузећу дужни су да се придржавају овоr Акционоr плана — препорука за сузбијање ширења новог корона вируса „Covid-19“.

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
ДРАГАНА БИКИЋ, ДИПЛ ИНЖ. АРХ.
В.Д ДИРЕКТОРА