Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ СТАНА 35 КВМ, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У  НЕПРОФИТНИ ЗАКУП, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49, ПОВРШИНЕ 35 КВМ Ј А В Н И      П О З И В за давање  стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа. Стан се налази у стамбеном објекту у Улици првомајској бр.49 , у Краљеву, […]

Прочитај више
Прочитај више

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ОГЛАСА

ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева је дана 14.04.2021. године донела следећу О Д Л У К У Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ГРАД КРАЉЕВО ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ГАРАЖЕ Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево објављује ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ОБЈАВЉУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ ЗА ПРИЈЕМ САМОСТАЛНОГ СТРУЧНОСТ САРАДНИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 443 од 16.03.2021. године, у складу са  чланом 10. став 2. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр. 2068/3-1 од 11.10.2019. године објављује  следеће                  […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРСНА КОМИСИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ

ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА РАДНО МЕСТО САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК БИЋЕ ОДРЖАНО 02.04.2021. У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ПРЕДУЗЕЋА Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 443 од 16.03.2021. године, у складу са  чланом 6. и чланом 7. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/3-1 од 11.10.2019.године […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, покреће поступак спровођења Јавног конкурса ради заснивања радног односа у Предузећу за радно место: Самостални стручни сарадник за управљање пројектима, а у циљу закључења уговора о раду на неодређено време. Услови: –  кандидат мора имати високо образовање – […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ОГЛАС ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА  Ј А В Н И  О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп ЛОКАЛА И ГАРАЖА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: 1. Пословни простор: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 […]

Прочитај више
Прочитај више

ОЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева  Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне  просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: Пословни простор: 1. Пословни […]

Прочитај више