Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ СТАНА 35 КВМ, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У  НЕПРОФИТНИ ЗАКУП, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49, ПОВРШИНЕ 35 КВМ Ј А В Н И      П О З И В за давање  стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа. Стан се налази у стамбеном објекту у Улици првомајској бр.49 , у Краљеву, […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ СТАНА У ПРВОМАЈСКОЈ 58

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лице или  лице са члановима свог породичног домаћинства, уколико: 1. је лице и […]

Прочитај више
Прочитај више

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп је дана 25. маја 2020. године сачинила Предлог листе реда првенства за доделу стана у непрофитни закуп. Предлог листе и правну поуку објављујемо у прилогу. GSKV Предлог листе реда првенства 26 maj 2020 1 […]

Прочитај више
Прочитај више

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА У ЗАКУП ЈАВНИ ПОЗИВ за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа I  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лица […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ БР. 51

На основу члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 221/2 од 09.03.2012 године и члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 1235/2-1 од 12.10.2012. године, као и на основу Одлукe Надзорног одбора Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљевобр. 1152/3 од 08.09.2017.године, Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ БР. 39

На основу члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 221/2 од 09.03.2012 године и члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 1235/2-1 од 12.10.2012. године, као и на основу Одлукe Надзорног одбора Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљевобр. 1082/3 од 18.08.2017.године, Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ

На основу члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 221/2 од 09.03.2012 године и члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 1235/2-1 од 12.10.2012. године, као и на основу Одлукe Надзорног одбора Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево бр. 845/4 од 22.06.2017.године, Јавно предузеће “Градско стамбено”, […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ

На основу члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 221/2 од 09.03.2012 године и члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 1235/2-1 од 12.10.2012. године, као и на основу Одлукe Надзорног одбора Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево,бр.686/2 од 19.05.2017. године., Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, […]

Прочитај више