ЧИШЋЕЊЕ ЗГРАДА У СИСТЕМУ „ГРАДСКОГ СТАМБЕНОГ“

ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ НОВЕ УСЛУГЕ У СИСТЕМУ ОДРЖАВАЊА „ГРАДСКОГ СТАМБЕНОГ“ КРАЉЕВО

Јавно предузеће “Градско стамбено” Краљево од 1. јуна нуди нову услугу – чишћење стамбених и стамбено-пословних зграда.
На терену, у Улици Рада Вилотијевића број 3, затичемо возило Агенције за чишћење “МАКО”, које је на тендеру Јавног предузећа “ГРАДСКО СТАМБЕНО” понудило најбоље услове и најнижу цену. Неколико униформисаних радница ради по инструкцијама шефа смене.
“До сада је нашу зграду чистила жена коју смо ангажовали на црно. Било је проблема и око хигијене али и плаћања и набавке средстава за чишћење. Овако је једноставније, сигурније али и јефтиније, а очекујем да ће наша зграда наравно уз помоћ нас власника станова бити уреднија и чистија”, каже Марина Милашиновић, управница Стамбене заједнице.

Јавно предузеће “Градско стамбено” Краљево, своје услуге стамбеним заједницама проширило је и на услуге чишћења. Расписан је тендер изабран најповољнији понуђач, а до сада је ову услугу почело да користи 15 стамбених заједница.
“Поред низа досадашњих услуга, текућег и инвестиционог одржавања, хитних интервенција, професионалног управљања, наше услуге проширили смо и на чишћење зграда. Овом услугом дајемо могућност управницима стамбених заједница да подигну ниво хигијене у својим зградама које су поприлично запуштене и прљаве, да заштите себе од ангажовања радника „на црно“, као и да олакшају себи да наплату „од врата до врата“ замене сигурном наплатом од стране нашег Предузећа. Сви они управници који су своје зграде поверили нама на одржавање знају колико су наше услуге професионалне и колико је уз нас лакше одржавање и управљање зградом, каже Драгана Бикић, директорка Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево.
Власнике станова и управнике стамбених заједница упозоравамо да ангажовање чистачица на црно није дозвољено, па уколико Инспекција рада на лицу места затекне радника могу платити и казну.