E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Димничарске услуге

Димничарске услугe се обављају у циљу обезбеђивања исправног функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне заштите живота и имовине од пожара, заштите животне средине, као и енергетске ефикасности.

Скупштина града Краљева је, на седници одржаној 03.11.2016. године, донела Одлуку о димничарским услугама, којом се обављање ове делатности поверава Јавном предузећу “Градско стамбено” Краљево.

Ј.П. Градско стамбено Краљево