GSKV – Обавештење-области провере и терmин тестирања

GSKV - Обавештење-области провере и терmин тестирања