gskv Odluka o izmenama i domunama odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća Gradsko stambeno Kraljevo

gskv Odluka o izmenama i domunama odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća Gradsko stambeno Kraljevo