Odluka o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća Gradsko stambeno Kraljevo

Odluka o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća Gradsko stambeno Kraljevo