Извештај о реализацији програма пословања II квартал