GSKV Одговор на питање потенцијалног понуђача

GSKV Одговор на питање потенцијалног понуђача