GSKV odluka o dodeli ugovora-1 čišćenje višespratnica

GSKV odluka o dodeli ugovora-1 čišćenje višespratnica