ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ПРИОРИТЕТ ДОГОДИНЕ

ГРАД КРАЉЕВО ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ ДА СА 10 МИЛИОНА ДИНАРА 2019. ГОДИНЕ УЧЕСТВУЈЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ДО 50% РЕНОВИРАЊА ФАСАДА. НОСИЛАЦ ПОСЛА БИЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО.

Некада су фасаде имале само естетску улогу, да красе објекат и заштите га од атмосферских појава. Данас се велика пажња придаје енергетској ефикасности и зато фасадни склопови поред естетске имају и важну улогу као топлотна заштита објекта. У Србији се троши дупло више енергије од светског просека а чак и шест пута више од појединих европских земаља.

Град Краљево је донео одлуку да са 10 милиона динара 2019. године учествује у суфинансирању до 50% реновирања фасада, због безбедности, санирања равних кровова и столарије, а све у циљу улепшавања градских фасада и подизања енергетске ефикасности стамбених заједница. Носилац овог посла биће Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево.

Нове фасаде допринеће лепшем изгледу града, а термоизолација донеће и велике уштеде у коришћењу енргије зими за загревање а лети за хлађење станова.

„Градско стамбено“  је 1. јуна 2018. године на предлог директорке Драгане Бикић донело одлуку да крене у израду Пројекта унапређења енергетске ефикасности стамбених и стамбено-пословних објеката на територији града Краљева. Пројекат ће трајати до 2020. године, реализоваће се кроз три фазе, а партнери у пројекту су Јавно енергетско предузеће “Топлана” Краљево, Архитектонски факултет у Београду , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву и сви управници зграда који су овом предузећу указали поверење и своју зграду увели у систем одржавања Градског стамбеног.