ГАРАЖЕ

СПИСАК ГАРАЖА КОЈИМA РАСПОЛАЖЕ Ј.П. ГРАДСКО СТАМБЕНО

Ред.бр.гараже Адреса Површина
1 Милоша Великог 10,95 м2
2 Милоша Великог 11,74 м2
3 Милоша Великог  11,86 м2
4 Милоша Великог 11,93 м2
5 Милоша Великог 11,88 м2
6 Милоша Великог 11,80 м2
7 Милоша Великог 11,50 м2
8 Милоша Великог 11,83 м2
9 Милоша Великог 11,85 м2
10 Милоша Великог 11,88 м2
11 Милоша Великог 12,05 м2
12 Милоша Великог 11,83 м2
13 Милоша Великог 11,88 м2
14 Милоша Великог 11,88 м2
15 Милоша Великог 11,93 м2
16 Милоша Великог 11,53 м2
17 Милоша Великог 11,88 м2
19 Милоша Великог 12,25 м2
20 Милоша Великог 11,88 м2
21 Милоша Великог 11,00 м2
22 Милоша Великог 11,53 м2
23 Милоша Великог 11,88 м2
24 Милоша Великог 11,88 м2
25 Милоша Великог (у тунелу) 11,65 м2
26 Милоша Великог (у тунелу) 11,60 м2
27 Милоша Великог (у тунелу) 11,00 м2
28 Милоша Великог (у тунелу) 11,41 м2
29 Милоша Великог (у тунелу) 11,44 м2
30 Милоша Великог (у тунелу) 11,00 м2
31 Милоша Великог (у тунелу) 11,55 м2
32 Милоша Великог (у тунелу) 11,53 м2
33 Милоша Великог (у тунелу) 11,00 м2
34 Милоша Великог (у тунелу) 11,00 м2
35 Милоша Великог (у тунелу) 11,00 м2
36 Милоша Великог (у тунелу) 11,29 м2
37 Милоша Великог (у тунелу) 11,00 м2
38 Милоша Великог (у тунелу) 11,41 м2
39 Милоша Великог (у тунелу) 11,41 м2
40 Милоша Великог (у тунелу) 11,29 м2
41 Милоша Великог (у тунелу) 11,00 м2
42 Милоша Великог (у тунелу) 11,41 м2
43 Милоша Великог (у тунелу) 11,36 м2
44 Милоша Великог (у тунелу) 11,60 м2
45 Милоша Великог (у тунелу) 11,34 м2
46 Милоша Великог (у тунелу) 11,29 м2
47 Милоша Великог (у тунелу) 11,46 м2
1 Цара Душана 53-57 29,28 м2
2 Цара Душана 53-57 25,27 м2
3 Цара Душана 53-57 15,78 м2
4 Цара Душана 53-57 14,01 м2
5 Цара Душана 53-57 19,35 м2
6 Цара Душана 53-57 22,11 м2
7 Цара Душана 53-57 13,84 м2
8 Цара Душана 53-57 13,34 м2
9 Цара Душана 53-57 23,32 м2
10 Цара Душана 53-57 20,29 м2
11 Цара Душана 53-57 20,96 м2
12 Цара Душана 53-57 21,00 м2
13 Цара Душана 53-57 20,00 м2
15 Цара Душана 53-57 16,36 м2
16 Цара Душана 53-57 15,24 м2
17 Цара Душана 53-57 15,35 м2
18 Цара Душана 53-57 15,59 м2
19 Цара Душана 53-57 15,17 м2
20 Цара Душана 53-57 15,62 м2
21 Цара Душана 53-57 15,47 м2
22 Цара Душана 53-57 15,14 м2
23 Цара Душана 53-57 14,82 м2
24 Цара Душана 53-57 14,00 м2
25 Цара Душана 53-57 15,12 м2
26 Цара Душана 53-57 15,17 м2
27 Цара Душана 53-57 14,96 м2
28 Цара Душана 53-57 14,00 м2
29 Цара Душана 53-57 13,79 м2
30 Цара Душана 53-57 14,00 м2
31 Цара Душана 53-57 14,38 м2
32 Цара Душана 53-57 14,38 м2
33 Цара Душана 53-57 14,12 м2
34 Цара Душана 53-57 14,58 м2
35 Цара Душана 53-57 15,37 м2
36 Цара Душана 53-57 18,52 м2
37 Цара Душана 53-57 15,28 м2
38 Цара Душана 53-57 18,38 м2
1 Карађорђева 222 13,43 м2
2 Карађорђева 222 13,43 м2
3 Карађорђева 222 17,02 м2
4 Карађорђева 222 13,46 м2
5 Карађорђева 222 13,49 м2
6 Карађорђева 222 13,60 м2
7 Карађорђева 222 13,08 м2
8 Карађорђева 222 17,14 м2
1 Авалска 3-7 16,95 м2
2 Авалска 3-7 19,88 м2
3 Авалска 3-7 19,93 м2
4 Авалска 3-7 19,61 м2
5 Авалска 3-7 19,88 м2
6 Авалска 3-7 19,86 м2
7 Авалска 3-7 19,81 м2
8 Авалска 3-7 16,95 м2
4 Мире Драгишића 10-14 20,00 м2
5 Мире Драгишића 10-14  20,00 м2