ГРАДСКО СТАМБЕНО, ДОМАЋИНСКИ ГАЗДУЈЕ И УПРАВЉА НЕПОКРЕТНОСТИМА

ПОВОДОМ ИЗРЕЧЕНИХ НЕОСНОВАНИХ ОПТУЖБИ НА РАД ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ДАЈЕМО СЛЕДЕЋЕ САОПШТЕЊЕ

У вези са неусвајањем Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, на седници Градског већа одржаној 18. децембра, са образложењем председника Градског већа да у овом јавном предузећу постоје незаконитости у раду ЈП „Градско стамбено“ издаје следеће саопштење:

У историји пословања дугој 60 година, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево обавља делатност која подразумева изградњу, одржавање и давање у закуп станова, пословног простора и гаража  – објеката стечених током шест деценија рада овог предузећа.

Своју делатност ово предузеће обавља на основу Закона о јавним предузећима, Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП „Градско стамбено“ и Статута Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево.
Када је реч о програму пословања са финансијским планом, напомињемо да је исти усвојен од стране Надзорног одбора предузећа који је именовао оснивач предузећа, дакле ГРАД КРАЉЕВО.
Да ли неусвајање програма пословања значи да је рад надзорног одбора незаконит? Да ли је уопште на председнику градског већа да утврђује да ли је нечији рад незаконит или није, или то ипак треба препустити надлежним државним органима и уздржати се од прејудицирања ствари?!

Када је реч о бризи за интересе грађана и трошењу њихових пара најбоље говоре подаци, о све већем броју закључених уговора о одржавању стамбених јединица, што значи да грађани Краљева имају све више поверење у Градско стамбено.
На крају наглашавамо да је Јавно предузеће „Градско стамбено“  домаћински газдовало и упраљало непокретностима у јавној својини и да ниједну није отуђило.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО