„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА 2018.

Централно европски форум за развој ЦЕДЕФ, Новосадски сајам и Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај организовали су шесте по реду Међународне дане енергетике и инвестиција, који су се одржали 2 и 3. марта у Новом Саду.

Представници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево су се, заједно са директорком Драганом Бикић, дипл.инж.арх., одазвали позиву овако значајној конференцији са претежном темом о енергетској ефикасности.

Међународне дане енергетике и инвестиција отворили су поптредседник Покрајинске Владе Ђорђе Милићевић, министар у Министарству рударства и енергетике Републике Србије Александар Антић, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине Ненад Грбић,
генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић, генерални директор Новосадског сајма Слободан Цветковић и генерални директор ЦЕДЕФа Маја Бараћ Стојановић.

Акценат Међународних дана енергетике и инвестиција био је на темама у области енергетике, финансирања и грађевинарства, као и посебну везу грађевинарства и енергетике кроз енергетску ефикасност у зградарству.
Енергетска ефикасност у зградарству је јако битна тема, којом ће се Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево бавити приликом израде Програма текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда.

На Међународним данима енергетике и инвестиција, између осталих, учествовали су и представници Министарства рударства и енергетике, Агенције за заштиту животне средине, Електропривреде Србије, Берзе електричне енергије, Трговине електричном енергијом, Министарства енергетике Републике Српске, Немачке организације за међународну сарању (ГИЗ), Пројекта ДКТИ, Амбасаде САД у Србији, Кредитне линије за одрживу енергију за Западни Балкан (WeBSEFF), Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

У граду Краљеву је успостављен Систем енергетског менаџмента (СЕМ) 2017. године. Освртом на буџетски програм Града Краљева, за енергетску ефикасност су издвојена средства од 3.100.000 динара, односно 0,09 одсто од укупног буџета за функционисање енергетског менаџмента.


Циљ СЕМ-а је смањити трошкове за енергенте, који се плаћају из градског буџета а који се, преме грубим проценама, крећу између 350.000.000 и 450.000.000 динара на годишњем нивоу.