ГРАДСКО СТАМБЕНО У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Ј.П. „Градско стамбено“, у сусрет новом Закону о становању и одржавању стамбених зграда који је у процедури доношења, а који садржи доста новина и уређује ову области, нуди суграђанима услуге на припреми и реализацији радова на текућем и инвестиционом одржавању заједничких делова и простора у зградама колективног становања.

У оквиру поменутих услуга станарима зграда, односно стамбеним заједницама које сходно закону стичу статус правног лица, нудимо услуге професионалног управљања стамбеним зградама, израду годишњих планова и програма за радове на текућем и инвестиционом одржавању, као и комплетну правну и техничку помоћ у реализацији истих.

За све информације заинтересовани грађани Краљева могу се јавити у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, Улица Цара Лазара 84а, као и путем телефона 036/332-200 и 036/332-833.