IN MEMORIAM – ЗОРАН ЂУРОВИЋ

ИЗНЕНАДА ЈЕ ПРЕМИНУО НАШ КОЛЕГА ЗОРАН ЂУРОВИЋ (54), ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНЕ

У недељу, 10. маја 2020. године, је изненада у 54. години после тешке болести преминуо наш колега Зоран Ђуровић.
Зоран Ђуровић је рођен у Сирчи 03.01.1967. године. Основну и средњу школу је завршио у Краљеву, а 1994. године дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.

По завршетку студија први радни однос заснива у краљевачком ,,Магнохрому“, у коме је до 2001. године радио као пројектант и водећи пројектант, руководилац велепродаје и технички директор. На место директора Јавног предузећа за стамбене услуге ,,Краљево“ постављен је 2001. године и на том месту радио је осам година. Руковођење и управљање Предузећем наставио је од 2009. године као заменик директора и као члан Управног и Надзорног одбора из редова запослених, а до последњег дана живота радио је на месту руководиоца Техничког сектора. Упоредо са тим, био је подпредседник Пословног удружења јавних предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште Републике Србије (2007. – 2009. године), председник Скупштине Асоцијације стамбених агенција Србије (2008. – 2009. године), председник Управног одбора ДВП „Западна Морава“ Краљево (2001. – 2006. године), члан Управног  одбора ПУ „Олга Јовичић Рита“ Краљево (2004. – 2006. године), члан Управног одбора ДП „Јасен“ Краљево (2001. – 2005.), члан школског одбора средње Шумарске школе у Краљеву (2003. – 2004. године), члан школског одбора Медицинске школе у Краљеву (2004. године).

Знање и професионални квалитети били су препорука да му се укаже поверење за обављање послова, како за град Краљево, тако и за ширу друштвену заједницу. Био је члан Привременог органа Скупштине Општине Краљево (2003. године), председник Комисије за планове СО Краљево (2003. – 2004. године), те члан градских комисија на проценама штете узроковане бомбардовањем и свим елементарним непогодама, као и технички руководилац Јединице за управљање пројектом „Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици“ (2016. – 2020. године).

Зоран Ђуровић је патријархалност, одговорност, домаћински и породични однос понео са родног огњишта. То су били његови постулати на којима је васпитавао и своје потомке. Никада није заборавио ни своју Сирчу, којој је помагао не само као ,,грађевинац“, већ и личним донацијама за изградњу цркве и локалног водовода,  а посебну наклоност према унапређењу живота у свим сеоским срединама, исказао је стручним радом на ревитализацији и изградњи објеката од јавног интереса у тим срединама.

Племенит и приступачан према колегама, тих и студиозан у раду, био је омиљен у колективу. Затечени тужном вешћу о Зорановој смрти колеге су у његовој канцеларији, своје поштовање исказале тишином коју су прекидали јецаји и уздаси. Тишином која је говорила више од било којих речи којима би се могла описати Зоранова величина. Сви ми, породица, колеге и Град у целини изгубили смо изузетног професионалца, пријатеља и човека. Остаје сећање и понос.

Зоран Ђуровић је оставио иза себе супругу и троје деце.
Сахрана  Зорана Ђуровића одржаће се у среду, 13.05.2020. године, у 12 часова, на гробљу у Сирчи.

Колектив Јавног предузећа “Градско стамбено“ Краљево