ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, именовало је Милицу Остраћанин, дипломираног правника, као Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

GSKV lice za informacije od javnog značaja