ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
_

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ПОЧЕЛА КОНТРОЛУ РЕГИСТРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Поштовани суграђани,
Уколико се на улазним вратима ваше зграде појави Записник о инспекцијском наздзору то је знак да се ваша стамбена заједница није регистровала, а што сте по Закону обавезни.
Како је овај рок истекао 12. децембра 2017. године, у току је први обилазак стамбених зграда од стране Комуналне инспекције Градске управе града Краљева.
Регистрација стамбене заједнице подразумева подношење пријаве за упис у Регистар стамбених заједница. Пријаву подноси управник ваше стамбене заједнице у Градској управи града Краљева, Одељењу за урбанизам, Одсеку за стамбено-комуналне делатности, канцеларија број 5 у приземљу зграде Градске управе.
Рок за подношење пријаве је до 30 дана од датума из Записника о инспекцијском наздзору.

За сва евентуална питања око регистрације стамбених заједница или склапање уговора о одржавању ваше стамбене зграде са Јавним предузећем „Градско стамбено“ Краљево, можете нам се обратити путем телефона 036/332-200, е-маил адресе office@gskv.rs или лично у нашем Предузећу.