ИНТЕРНИ КОНКУРС

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ РАСПИСУЈЕ ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, расписује ИНТЕРНИ КОНКУРС за заснивање радног односа на неодређено време за радно место Самостални стручни сарадник за правне послове.

Коммплетан текст конкурса са пратећом документацијом су у прилогу.

GSKV Interni konkurs 12 avgust 2022

GSKV Обавештење и сагласност 12. avgust 2022

GSKV Пријава на интерни конкурс 12. avgust 2022