E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Инвестиционо одржавање

ПРОЈЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево су, сходно Одлуци о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева (Сл. лист града Краљева“, бр. 22/18 и 52/20), поверени послови на реализацији Јавног позива. Реализација Јавног позива подразумева услугу израде пројектно – техничке документације (Идејни пројекти и Елаборати за радове инвестиционог одржавања), учешће у раду Комисије формиране од стране града Краљева, израду уговора о суфинансирању између града Краљева и стамбених заједница, прибављање Решења о одобрењу за извођење радова и Потврде о пријави радова кроз обједињену процедуру, објаву на сајту за достављање понуда за извођење радова и услугу врђења стручно – техничког надзора над извођењем радова на инвестиционом одржавању за потребе стамбених заједница на територији града Краљева.

Уз учешће града Краљева у суфинансирању у висини од 40 – 70 % од вредности радова, за протекле четири године радове на инвестиционом одржавању (санација кровова, санација фасада, поправке на лифтовима, инсталацијама грејања и инсталацијама воде и канализације) средства за ову намену искористило је и реализовало укупно 65 стамбених заједница на територији града Краљева.

Ј.П. Градско стамбено Краљево